Målgrupper og Økonomi. I dagligdagen vil det glæde mange byfolk/børnefamilier at have egen terrasse-have, som de kan se ud på og gå ud i. Derfor skal haverne ind i byen som små grønne oaser og lunger, der hvor mennesker bor og er. Det skal ikke være forbeholdt dem med villa, parcelhus, sommerhus eller kolonihave i byernes periferi. Den moderne by - ja, selv en metropol skal være attraktiv at bo i for alle alders- og samfundsgrupper. Det skal ikke være nødvendigt for børnefamilier at flytte ud af byens etage-ejendomme for at få en have.

Haver i byen vil gøre de enkelte boliger større og mere anvendelige, give mere liv beboerne i mellem, samtidigt med at havernes jordlag på mellem 15 og100 cm har de tidligere beskrevne isolerende og klimavenlige virkninger. Ligesom beplantningen skærmer mod den tiltagende blæst og mod indblik, og dermed alt i alt optimerer trivslen.

Visionen i Boligbyggeriet De Hængende Haver rummer forestillingen om den menneskevenlige og miljørigtige by, hvor alle  -  børn, unge, midaldrende, gamle, enlige som familier  -  gives mulighed for at få en jordlod. København og andre større byer kan således i højere grad holde på deres børnefamilier, der både er aktive beboere og gode skatteydere. Familierne lettes i deres hverdag, gennem sparet transporttid, formindsket behov for bil og hyppigheden af sommerhusbesøg  -  og de byrumsmæssige rammer for hverdagslivet i byerne gives ny tiltrækningskraft, bedre mulighed for mere samvær i og omkring landets etageejendomme/ boligkarréer, samtidigt med at selv storbyen bidrager til klimaforbedringen.

Målgrupper. Boligbyggeriet De Hængende Haver rummer muligheder for hele Danmark, og initiativet retter sig mod såvel nybyggeri som mod eksisterende byggeri. Dette gælder ejerboliger, andelsboliger og udlejningsejendomme, fra den enkelte ejer eller lejer til forskellige boligorganisationer.

Initiativet retter sig mod politikere og planlæggere i de enkelte kommuner i Danmark  - omfattende byplanlægning, nybyggeri, renovering, herunder revitalisering af ældre industri- og havneområder – samt naturligvis de relevante ministerier omfattende boligbyggeri, klima- og miljø, sociale parametre mv.

Visionen om grønne byplaner kan styrkes ved, at politikere, embedsmænd og bygherrer samt indsigtsfulde borgere/boligforeninger arbejder for at fremme de principper, der knytter sig hertil. Principperne kan selvsagt også anvendes ved etablering eller renovering af institutioner og virksomheder i etagebyggeri.

Politisk opfølgning. De enkelte kommuner kan beslutte, at der ved udarbejdelsen af kommuneplaner og lokalplaner skal lægges vægt på principperne i Boligbyggeriet De Hængende Haver ved nybyggeri, samt ved renovering af ejendomme og bykvarterer. Ved statsligt byggeri skal der afsættes 1 % til kunstnerisk udsmykning, og tilsvarende kan der arbejdes hen i mod, at der ved såvel offentligt som privat nybyggeri i byerne skal afsættes 1-5% til grønne rekreative tiltag. Ligeledes kunne der ved lovgivning indføres grønne krav til byggeriet i VVM-vurderingerne (miljøvurdering) og i planlovgivningen.

Økonomi. Boligbyggeriet De Hængende Haver udføres i de tidligere beskrevne enklekonstruktioner og gedigne,langtidsholdbare materialer, tilpasset de enkelte lokaliteter i Danmarks større havnebyer. I realiseringsfasen afstemmes kvadratmeter-priser bygherrekrav, og varieres efter lokalitetstilpasningen, valget af boligtyper (ejer, leje, andele) samt disses størrelser, og deres kobling til deres hængende haver.